Blog about internet

Blog about internet, web, www, online shop, webshop, marketing etc

Elektronika i jej rozwoj

Elektronika i jej rozwoj

Elektronika i rozwój

Obecnie postęp elektroniki podąża ekspresowo a powodem tego jest zaistnienie ogromnych potrzeb konsumentów i jednocześnie też niesamowicie dużej dywersyfikacji. Ekspert i jednocześnie doktor Politechniki Śląskiej Xawery Jacuński którego główny zawód to technik uważa, że to dzięki elektronice i jej pochodnym ludzkość przeszła w erę komputeryzacji, robotykę i jednocześnie też zyskała ogólne możliwości zastąpienia czynności urządzeniami i jednocześnie komputerami.

Dwudziesty wiek był okresem wielkich zmian oraz sporych udogodnień dla ludzi. Dopiero co pięćdziesiąt lat temu komputery widząc które obecnie parsknęlibyśmy śmiechem zajmowały wielkie pomieszczenia, zaś w dzisiejszych czasach komputer 750 razy silniejszy mamy w smartfonach. Biegły i jednocześnie magister Uniwersytetu Zielonogórskiego Boleslaw Zgnilec dla którego praca to inżynier jest zdania, iż tak wielki rozwój wytwarza szybkie postarzanie się w jednym momencie softu i elektroniki. Z tego powodu gałąź elektroniki sama rozkręca osobisty rozwój.

Powstanie telefonu było właściwie kompletnym przypadkiem bo ówcześnie pomysłem było puszczanie muzyki na odległość, okazało się jednak, iż technologia ta nadaje się także do transmitowania głosu. Na początku ogromną barierą były kable metalowe, profesjonalista i jednocześnie absolwent Uniwersytetu Śląskiego Zdobyslaw Krzywiecki dla którego główna profesja to technik jest zdania, iż nowa technologia światłowodów zadziwiająco błyskawicznie dokonała bardzo dużych przeskoków postępu w temacie ilości rozmów jednocześnie. Wielki postęp został osiągnięty też w nowej kosmicznej technologii. Właśnie postęp elektroniki dał szansę zbudowania rakiet kosmicznych, to pozwoliło na możliwość na wyprawy badawcze w kosmos.

Czytaj dalej.